Çiçek, tohum ve fidan takası ile ada bahçelerinin zenginleştirilmesine katkı sağlanması
Saat:15.00-18.00
15 – 16 – 17 Eylül 2019
Villa Alexander
Çocuk ve gençlerle geri dönüşüm malzemelerinin kullanılarak çeşitli sanat objeleri tasarlanması
Saat:15.00-18.00
15 – 16 – 17 Eylül 2019
Serap Başol Villa Alexander
Kuş suluklu kitap ağacı hazırlanıp kütüphane bahçesinin süslenmesi ve peyzaj çalışmaları düzenlenmiştir. Necdet Kutlucan
Gürsan Ergil
Büyükada Halk Kütüphanesi behçesi